Stowarzyszenie na rzecz badań i doku­men­ta­cji kul­tu­ry “A POSTERIORI” zawią­za­ło się w Nowym Sączu w maju 2010 roku. Prowadzi wie­lo­płasz­czy­zno­wą dzia­łal­ność w obsza­rze kul­tu­ry. Naszym głów­nym celem jest jej doku­men­to­wa­nie i upo­wszech­nia­nie.

Zarząd

Anna Zemek Włodek
Prezes Zarządu
Joanna Hołda
Wiceprezes Zarządu
Jacek Kurzeja
Wiceprezes Zarządu
Karol Gąsienica Szostak
Sekretarz
Ewelina Iwan
Skarbnik

Członkowie

Marcin Mirek
Elżbieta Gajecka-Mirek
Wacław Lechowicz
Andrzej Szarek
Edward Zapała
Alicja Hebda
Monika Kowalczyk
Ewelina Iwan
Maria Magdalena Kroh
Dawid Listos
Grzegorz Olszewski
Karol Gąsienica Szostak
Edyta Zając
Maria Załuska
Maria Brylak-Załuska
Kaja Renkas
Anna Horoszko
Renata Szułczyńska
Edyta Zając