STOWARZYSZENIE NA RZECZ BADAŃ I DOKUMENTACJI KULTURY “A POSTERIORI

  ul. Witosa 19

  33–300 Nowy Sącz

  [email protected]

  www.aposteriori.org.pl

  Telefony kontaktowe:

  Anna Zemek Włodek: +48 784 056 699      Jacek Kurzeja: + 48 509 712 227

  Numer KRS: 0000356843

  NIP: 7343439147

  REGON: 121248812

  Konto: 32 1750 0012 0000 0000 2147 8237