PROMOCJA KSIĄŻKI „BRACIAAUTORSTWA ANNY ZEMEK WŁODEK

5 stycznia, 2017

Spotkanie roz­po­czę­ła pięk­ny­mi sło­wa­mi dyrek­tor Małej Galerii Alicja Hebda a roz­mo­wę popro­wa­dził Jacek Kurzeja.

Link do wyda­rze­nia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/228238557601707/239436443148585/?notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1483435107766336

Anna Zemek Włodek i Jacek Kurzeja

nx2a7230-kopiowanie

nx2a7231-kopiowanie

Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, Dorota Goławska, Małgorzata Endres, Edward Zapała

nx2a7209-kopiowanie

Anna Zemek Włodek

nx2a7202-kopiowanie

Anna Zemek Włodek

nx2a7204-kopiowanie

nx2a7198-kopiowanie

Jacek Mazanec i Ewelina Listwan zadba­li o opra­wę muzycz­ną spo­tka­nia.

nx2a7258-kopiowanie

Jacek Mazanec i Ewelina Listwan

nx2a7256-kopiowanie

Zdjęcia autor­stwa Piotra Droździka

 

Książka zosta­ła wyda­na przy wspar­ciu finan­so­wym Województwa Małopolskiego

Małopolska