Dobroczynność – podaj dalej

Marzec 21st, 2011

Siedem sądeckich organizacji pozarządowych zawiązało koalicję na rzecz propagowania dobroczynności. Chcą razem promować filantropię, wzmacniać społeczną aktywność mieszkańców i uświadamiać, że pomaganie daje radość i przyjemność. Symbolicznie chcą do tego zachęcać rozdając przechodniom w pierwszym dniu wiosny po dwa ciasteczka z pozdrowieniem i hasłem: „dobroczynność – podaj dalej”. Jedno z ciasteczek jest dla obdarowywanego przechodnia, zaś drugie ma on podarować innej osobie. Dzięki temu przyjemne odczucia staną się doświadczeniem dwóch osób: darczyńcy i obdarowanego. Temu właśnie poświęcony jest dzisiejszy happening połączony z inauguracją wystawy plenerowej „Dobroczynność – podaj dalej”.

Wspólny front na rzecz promowania dobroczynności pod nazwą „Spichlerze dobroci” zawiązały: Fundacja im. dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu wspierająca utalentowaną artystycznie młodzież, Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA świadcząca pomoc osobom dotkniętym autyzmem i ich rodzinom, Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury A POSTERIORI, którego celem jest stworzenie archiwum cyfrowego przemijającej historii i kultury naszego miasta i regionu, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych STOPIL wspierające osoby bezrobotne, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo NADZIEJA, zajmujące się rehabilitacją i opieką nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, Stowarzyszenie SURSUM CORDA pomagające dzieciom przez ratowanie ich życia oraz zajmujące się organizacją wolontariatu i Towarzystwo Przyjaciół Chorych SĄDECKIE HOSPICJUM społecznie budujące hospicjum.

Organizacje chcą pokazać, co robią dla naszego regionu. Pragną współpracować, dzielić się doświadczeniami i zwiększając społeczne zaufanie budować wysokie standardy. Wspólnym głosem zachęcają do mądrej, świadomej dobroczynności. Aby włączyć się w działania organizacji i zostać dobroczyńcą można je wspomóc finansowo bądź zacząć działać dzieląc się swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem. O tym, że do dobroczynności długo zachęcać nie trzeba świadczy postawa Wincentego Żygadły, który upiekł ciasteczka promujące akcję sądeckich organizacji, Wojciecha Krupy z agencji reklamy Apeiron, który pomógł przygotować projekt wystawy oraz Ernesta Bąka z agencji ReniArt, który bezinteresownie wykonał wydruki fotogramów.

Grupa „Spichlerze dobroci” spotyka się od połowy 2010 r. Pierwsza wspólna inicjatywa to wystawa na nowosądeckim rynku, czynna w dniach 21 marca – 8 kwietnia, pod tytułem „Dobroczynność – podaj dalej”.