Stowarzyszenie na rzecz badań i dokumentacji kultury „A POSTERIORI” zawiązało się w Nowym Sączu w maju 2010 roku. Prowadzi wielopłaszczyznową działalność w obszarze kultury. Naszym głównym celem jest jej dokumentowanie i upowszechnianie.

Zarząd

Anna Zemek Włodek
Prezes Zarządu
Joanna Hołda
Wiceprezes Zarządu
Jacek Kurzeja
Wiceprezes Zarządu
Karol Gąsienica Szostak
Sekretarz
Ewelina Iwan
Skarbnik

Członkowie

Marcin Mirek
Elżbieta Gajecka-Mirek
Wacław Lechowicz
Andrzej Szarek
Edward Zapała
Alicja Hebda
Monika Kowalczyk
Ewelina Iwan
Maria Magdalena Kroh
Dawid Listos
Grzegorz Olszewski
Karol Gąsienica Szostak
Edyta Zając
Maria Załuska
Maria Brylak-Załuska
Kaja Renkas
Anna Horoszko
Renata Szułczyńska
Edyta Zając