visegradlogolubovna logoA posteriori

  Projekt „Cyganie Karpaccy z Pogranicza Polsko-Słowackiego”

  oraz panel dyskusyjny

  Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A POSTERIORI” oraz Muzeum Lubowelskie – Zamek w Starej Lubowli zapraszają na projekcję filmu dokumentalno-edukacyjnego pt. „Cyganie karpaccy z pogranicza polsko-słowackiego” oraz panel dyskusyjny na temat współczesnej sytuacji grupy Bergitka Roma/ Cyganów górskich na pograniczu polsko-słowackim. Spotkanie poprowadzi Pan Adam Bartosz.

  Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 12.00 w Miasteczku Galicyjskim – oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226.

  okładka płyty

  Film został przygotowany w ramach projektu „Cyganie karpaccy z pogranicza polsko-słowackiego” finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem płyty z filmem prosimy o kontakt mailowy    stowarzyszenie@aposteriori.org.pl    lub telefoniczny (509 712 227)

  autorzy filmu:
  zdjęcia, montaż, czytał: Jacek Kurzeja 
  scenariusz, tekst: Joanna Hołda
  muzyka: Teresa Mirga i zespół KAŁE BAŁA
  projekt graficzny: Kaja Renkas 
  tłumaczenia: Monika Pavelcikova, Antoni Kroh

   

  Stowarzyszenie „A POSTERIORI” składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły przy realizacji filmu.

  Szczególnie dziękujemy Romom.


  wideowid2wideoZobacz film online 

   

  PROJEKT „CYGANIE KARPACCY Z POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO”

  Celem projektu jest wyprodukowanie filmu dokumentalno-edukacyjnego o Cyganach karpackich (Bergitka Roma) zamieszkujących pogranicze polsko-słowackie. Film zostanie wydany na płytach dvd i będzie rozprowadzany w szkołach gimnazjalnych i średnich, uczelniach humanistycznych,  urzędach gmin, organizacjach pożytku publicznego oraz rozdawany osobom zainteresowanym tematyką romską. Film ma pomóc w zrozumieniu społeczności romskiej, w większości żyjącej w izolacji od społeczeństw polskiego i słowackiego, uwrażliwić na jej  problemy oraz zapoznać odbiorców z kulturą i zwyczajami  tej mniejszości.

  Film o charakterze dokumentalno-edukacyjnym, trwający około 45 minut, będzie pokazywać codzienne życie Romów z wybranych miejscowości. Zamierzamy pokazać osady romskie w Maszkowicach, Krościenku, Koszarach, Czarnej Górze i Nowym Sączu oraz kilka na Słowacji w regionie preszowskim. W filmie pokażemy jak  funkcjonują grupy Romów, jakie panują w nich układy społeczne, czym zajmują się ich członkowie, jakie trapią ich problemy, jakie jest ich podejście do edukacji młodego pokolenia oraz jak wyobrażają sobie swoją przyszłość. Chcemy także przedstawić  historię i kulturę Romów karpackich. Posłużą temu materiały archiwalne (zdjęcia, filmy, relacje ustne i pisane)  i wypowiedzi naukowców zajmujących się tematyką romską, a także samych Romów. Oddamy również głos osobom spoza środowiska romskiego, ich sąsiadom i pracownikom instytucji zajmujących się tą mniejszością, aby dowiedzieć się jak są postrzegani Romowie. W ramach promocji filmu odbędzie się, konferencja dla nauczycieli, pracowników urzędów gmin zajmujących się grupami mniejszościowymi i przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaangażowanych w pracę z mniejszościami narodowymi lub etnicznymi. Oprócz pokazu filmu przewidujemy panel dyskusyjny z udziałem polskich i słowackich specjalistów – cyganologów, pracowników urzędów i instytucji na co dzień pracujących z Romami, a także przedstawicieli środowiska romskiego. Ponadto film zostanie wyemitowanym w sieci kablowej w Nowym Sączu w ramach pasma programów własnych i  na stronie internetowej Stowarzyszenia A posteriori. Film będzie dwujęzyczny: polsko-słowacki.

  Projekt będzie realizowany od czerwca 2013 r. do maja 2014 r.

  Zwiastun filmu

  Partnerem projektu jest Muzeum Lubowniańskie – Zamek w Starej Lubovni

  lubovna logo

  Projekt współfinansowany przez Interna­tional Viseg­rad Fund

  visegradlogo

   

  ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD UCZESTNIKÓW SPOTKANIA PROMUJĄCEGO FILM I PANELU DYSKUSYJNEGO

  FOTORELACJA ZE SPOTKANIA PROMOCYJNEGO FILMU i PANELU DYSKUSYJNEGO O SYTUACJI ROMÓW KARPACKICH