Roman Sichrawa (ur. 22.07.1869 roku w Myślenicach, zm. 13.04.1945), adwokat, doktor prawa, publicysta, działacz społeczny, burmistrz i prezydent miasta Nowego Sącza. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.

Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1919 do 1924 roku pełnił funkcję wiceburmistrza, a następnie, w latach 1924-1933, prezydenta miasta Nowego Sącza. We wrześniu 1939 roku na krótko został prezydentem, następnie zastępcą komisarza miasta. W styczniu 1945 roku ponownie przyjął funkcję prezydenta.

Był członkiem Rady Naczelnej Towarzystwa Demokratycznego we Lwowie, później członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego. W latach 1920-1921 sprawował funkcję prezesa Powiatowej Komendy Obrony Państwa.

Współtworzył Towarzystwo Tatrzańskie „Beskid”. Pełnił liczne funkcje społeczne. Stał na czele komitetu odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu. Był prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nowym Sączu oraz pierwszym Prezesem Klubu „Sandecja” a także prezesem Towarzystwa Kasynowego, Kasy Zaliczkowej, Kasy Oszczędności, Towarzystwa Przyjaciół Harcerstwa.

Podczas II wojny światowej stworzył w swoim domu punkt przerzutu za „zieloną granicę” oraz siedzibę Komitetu Pomocy Uchodźcom i Więźniom Politycznym.

Dr Sichrawa stał się dla mieszkańców miasta symbolem odwagi, kiedy odmówił prośbie niemieckiego okupanta i na liście zakładników, którą kazano mu sporządzić, zamiast nazwisk Sądeczan, wpisał dziesięciokrotnie własne nazwisko.