V Forum Organizacji Pozarządowych

Styczeń 1st, 2013

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jest to czas, który pozwala dostrzec, że żyjemy coraz dłużej, a starzejące się społeczeństwo stawia przed nami nowe wyzwania. Ideą Roku Seniora jest podjęcie takich działań, które pozwolą ludziom starszym żyć aktywnie, dzielić się swoim doświadczeniem odgrywając istotną rolę w życiu społeczności lokalnej. W związku z tym tematem przewodnim Forum było wskazanie na ogromną rolę, jaką odgrywają seniorskie organizacje samopomocowe oraz promocja inicjatyw na rzecz osób powyżej 55. roku życia, a także zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze.

Gościem tegorocznego forum był wybitny historyk sztuki i ekonomista prof. Jacek Purchla, założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, który wygłosił wykład „Kapitał społeczny, a dziedzictwo kulturowe”.

Tradycyjnie już podczas Forum wręczona została Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej lub lidera działalności pro publico bono. Laureatem tegorocznej Nagrody została Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza przy OSP Nowy Sącz Biegonice. Pamiątkową statuetkę z rąk wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża odebrał Mirosław Pulit, dowódca sekcji.
Pani Anna Oleksy, prezes stowarzyszenia „Przyjaciele Serca i Życia”, została wyróżniona w kategorii lider pro publico bono.