IV Forum Organizacji Pozarządowych

Maj 18th, 2012

W 2011 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A posteriori”, we współpracy z organizacjami skupionymi w grupie inicjatywnej „Spichlerze Dobroci” było organizatorem IV Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 9 grudnia 2011 roku w sali reprezentacyjnej ratusza w Nowym Sączu.

Tematem przewodnim Forum był „Wolontariat jako jeden z kluczowych wymiarów aktywności obywatelskiej i demokracji”.

Gościem specjalnym był Profesor Jerzy Hausner, który wygłosił wykład pt. „Organizacje pozarządowe oraz ekonomia społeczna jako czynnik rozwoju”.

Wprowadzenie do dyskusji pt „Organizacje pozarządowe partnerem samorządów” wygłosił Leszek Zegzda, radny Województwa Małopolskiego. W panelu dyskusyjnym, obok Profesora Hausnera i Leszka Zegzdy, udział wzięli Alicja Derkowska, prezes Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego, Marta Mordarska, pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. społecznych oraz Jan Pamuła, prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie. Panel poprowadził Wojciech Molendowicz.

Tradycyjnie już podczas Forum Bożena Jawor, wiceprezydent Miasta Nowego Sącza wręczyła Nagrodę Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej, którą w tym roku przyznano Sądeckiemu Hospicjum. Ponadto Mieczysław Kaczwiński został wyróżniony nagrodą dla lidera działalności pro publico bono, za zaangażowanie w powstanie Sądeckiego Hospicjum oraz plebiscyt Ziarnko Gorczycy, którego jest pomysłodawcą.

Elementem Forum było badanie potencjału i aktywności organizacji pozarządowych, zrealizowane poprzez przeprowadzenie badania ankietowego, w środowisku sądeckich organizacji pozarządowych w obszarach wolontariatu i współpracy partnerskiej oraz współpracy z samorządem. Wyniki badania zostały zaprezentowane w opracowaniu pt. „Diagnoza obszarów współpracy sądeckich organizacji pozarządowych”.

Projekt został realizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

Do pobrania wyniki badania:

Diagnoza obszarów wspólpracy sądeckich organizacji pozarządowych-1

tekst – Anna Zemek Włodek